Maria Magdalene  Cirklen
Maria Magdalene Cirklen.

Maria Magdalenes evangelie som grundlag for en vækstproces til det moderne menneske

 

Denne vækstproces handler om at bygge bro mellem os som mennesker og et højere eller dybere niveau i os. Efter vores opfattelse, samarbejdede Maria Magdalene på lige fod med Jesus - ligesom hun videregav dybe lag af hans visdom efter hans korsfæstelse. Vi ser Maria Magdalenes evangelie som en invitation til at gå ind i det dybeste sted i hjertet: der, hvor der er en åbning til at føde vores eget Højere Selv ind i kroppen - og derved kunne åbne for nogle åndelige dimensioner. 

Vi har en praktisk tilgang, hvor meditation og dybt indre arbejde bliver en del af hverdagen. Vi arbejder ud fra ni porte, der danner rammen for det personlige arbejde. 

Vi vil i løbet af 2017 holde oplæg og foredrag.


020 1

 

 

009 01Dette projekt har været hos os i mange år, hvor vi sideløbende med vores arbejde, har undersøgt hvad der fandtes i Danmark og i udlandet om Maria Magdalene. Det har været en meget stærk tilskyndelse for os: På et ydre plan til vedvarende at undersøge, hvad der findes af materiale i verden om Maria Magdalene. På det indre plan har trangen til at gå dybt ind i Maria Magdalenes ord og den energi, der er bag dem, været en kæmpe drivkraft. Ud af dette arbejde er der blevet skrevet en bog, som er ved at blive gjort klar til at udkomme i 2017.

I vores tid er et evangelie kommet frem, som tilskrives Maria Magdalene. Evangeliet blev sammen med andre skrifter, fundet i 1896 - fundet blev først udgivet i 1955. Siden er endnu et fragment af evangeliet kommet for dagen, et fund, der blev udgivet i 1983. Der findes flere kopier, der har overlevet fra tidlige datoer, af denne tekst: Det er meget usædvanligt og viser os, at dette evangelie var en tidlig kristen tekst. Så vidt man ved, er der ikke lavet flere kopier af teksten efter det femte århundrede: det er en meget stor gave for os moderne mennesker idag, at denne tekst er blevet genfundet.


 

marianne

Marianne Miravet Sorribes, f 1958

Uddannet som psykoterapeut og kinesiolog.

Efteruddannelse i akupunktur, urtemedicin, meditation og healing.

Studierejser til Indien, Thailand og USA.

Egen psykoterapeutisk klinik fra 1982. Omfattende coach virksomhed for større og mindre firmaer. Igennem flere år personale ansvarlig i en mellemstor virksomhed.

Marianne Miravet Sorribes er certificeret Council Guide fra Ehama Institutet. Hun har derudover taget den avancerede 10-årige Black Lodge træning ved samme institut.

 
sibila

Sibila Maria India Reventlow, f 1966

Uddannet helhedsterapeut med speciale i psykoterapi og cand. jur. Efteruddannet i intuitiv coaching, healing og meditation.

Praktiserende psykoterapeut siden 1999. Arbejder både på dansk og engelsk.

Har boet i udlandet i flere lange perioder. Studierejser i Indien og Californien.

Skribent med egen klumme i "Liv & Sjæl" 2006 -2009. Skribent for Tibet Charity siden 2014. Sibila er certificeret Council Guide fra Ehama Institute. Kontaktperson i Danmark for Humanity´s Team.

 
Indre stilhed og  Kraft
Evangelieteksten.

Marie Magdalenes evangelie

 

Her kan du se et eksempel på evangeliets tekst, her side 7 i vores oversættelse til dansk. Oversættelsen af den samlede evangelietekst, der indtil nu er blevet fundet, kan du læse i den bog, der udkommer i løbet af 2016.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

(…) "Hvad er det fysisk substans?

Vil det vare evigt?"

Læreren svarede:

"Alt der er født, alt der er skabt,

alle naturens elementer 

er forbundet og forenede med hinanden.

Alt hvad der er sammensat vil blive opløst;

alt vender tilbage til sine rødder

Fysisk substans vender tilbage til sin oprindelse.

Dem, der har ører, lad dem høre."

Peter sagde til ham: " Siden du er blevet fortolkeren 

af elementerne og af verdens begivenheder, fortæl os:

Hvad er verdens synd?"

Læreren svarede:

"Der er ingen synd.

Det er Jer, der får synd til at eksistere,

når I handler ifølge vanerne

i Jeres lavere natur

Det er heri synd ligger.

et er derfor højere bevidsthed er kommet midt iblandt Jer

Det virker sammen med elementerne i Jeres lavere natur 

for at genforene den med sine rødder."

Så fortsatte han:

"Det er derfor I bliver syge,

og derfor I dør:

Det er resultatet af Jeres handlinger;

Det er Jeres handlinger, der tager Jer længere væk. 

Dem, der har ører, lad dem høre."

 

013 alt2

 All works